ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดขายทุกวัน เวลา 05.00-20.30 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่  ถนนกาฬสินธุ์-เทศบาล 24 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสิน
ตลาดสดเจ๊สวย จ.เลย เปิดขายทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเจ๊สวย ตลาดสดเจ๊สวย ตั้งอยู่เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน
ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล เปิดขายทุกวัน เวลา 13.00-18.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ก่อตั้งเมื่อ
ตลาดทรัพย์สมอทอง จ.เพชรบูรณ์ เปิดขายทุกวัน เวลา 05.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดทรัพย์สมอทอง ตลาดทรัพย์สมอทอง ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบ
ตลาดสดเทศบาล 3 จ.เพชรบูรณ์ ตลาดเช้า เปิดทุกวัน เวลา 03.00-21.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโฆษิต) ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ถนนกลางเมืองพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชร
ตลาดสดปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดขายทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดปางมะผ้า ตลาดสดปางมะผ้าหรือตลาดนัดชาวเขา ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 1 หมู่บ้าน บ้านแม่หมู ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จัง
ตลาดสดเทศบาล 1 จ.สกลนคร ตลาดเช้า เปิดขายทุกวัน เวลา 04.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 1  ตั้งอยู่ที่ ชุมนุมที่ 7  หมู่ 18 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันท
ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง   ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลสาย 4 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อ
ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตลาดเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองส
ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย (ท่าชัย) ตลาดเปิดทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลา 08.00-18.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย (ท่าชัย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีส
ตลาดสดเทศบาล 3 จ.ศรีสะเกษ ตลาดเปิดขายทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดสดเทศบาล 3  ตั้งอยู่ที่ ถนนราชการรถไฟ 2 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่
ตลาดบางลำภู จ.ขอนแก่น เปิดขายทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดบางลำภู ตลาดบางลำภู ตั้งอยู่เลขที่ 62/14 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที