ต้นตะขบ ผลมีรสหวานฝาดเล็กน้อย ลูกขบ ภาษาใต้ ผลมีปริมาณวิตามินบีสูง
ไม้ผล
ต้นตะขบ ชื่ออื่นๆ :  ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน มะเกว๋นนก มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด …