ต้นตะขบ ผลมีรสหวานฝาดเล็กน้อย ลูกขบ ภาษาใต้ ผลมีปริมาณวิตามินบีสูง
ไม้ผล
ต้นตะขบ ชื่ออื่นๆ :  ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายหา
หมากเบน ตะขบป่า สรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย บำรุงไต
ไม้ยืนต้น
หมากเบ็น ชื่ออื่นๆ : ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) บักเบน, หมากเบน (หนองคาย) ต้นกำเนิด :