ตะขบ เป็นผลไม้พื้นบ้าน ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
ตะขบ ชื่ออื่นๆ : ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี) หม่ากตะโก่เสะ (กะเหรี่ยงแดง) ตากบ (ม้ง) เพี่ยนหม่าย (เมี่ยน) ตะขบฝรั่ง (ไทย) ต้
ต้นตะขบ ผลมีรสหวานฝาดเล็กน้อย ลูกขบ ภาษาใต้ ผลมีปริมาณวิตามินบีสูง
ไม้ผล
ต้นตะขบ ชื่ออื่นๆ :  ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าชายหา