หนามคอง ไม้พุ่มรอเลื้อย มีหนามแหลมโค้งตามลำต้นและกิ่งก้าน
ไม้เลื้อย
หนามคอง ชื่ออื่นๆ : ตะครอง  หมากกะทันช้าง มะตันตง มะหมากมา  หมากมา หนามคอม หนามค้อม  หนามตะคอง  อังโกรง ต้นกำเนิด : ชื่อ …