ตะเคียนทราย เป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่มาก เนื้อไม้มีน้ำยางชันเป็นจำนวนมาก
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนทราย ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนหิน (ใต้) ตะเคียนหนู (นครราชสีมา) เคียนทราย (ตราด ตรัง) เหลาเตา (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรม