ตะเคียนทราย เป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่มาก เนื้อไม้มีน้ำยางชันเป็นจำนวนมาก
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนทราย ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนทราย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Hopea avellanea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea …