ตาเป็ดตาไก่ ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืชนา
ตาเป็ดตาไก่ ชื่ออื่นๆ : ก้างปลาดง ตับปลา ลังกาสา (เชียงใหม่), จ้ำเครือ (ลำปาง), ลังกาสาขาว (ตราด), ตีนจำโคก (เลย), ประดง