ติ้วเกลี้ยง ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก
การปลูกพืชสมุนไพร
ติ้วเกลี้ยง ชื่ออื่นๆ : ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (เหนือ) กุ่ยฉ่องบ้าง (ลำปาง) ติ้วแดง (สุรินทร์) ติ้วหม่น, ติ้วหมาแหงน, ติ้