จันขาว จันลูกหอม จัน ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
จัน ชื่ออื่นๆ : อิน (ภาคกลาง) จันอินจันโอ, จันอิน, จันลูกหอม, จันขาว, ลูกจัน, ลูกอิน, ลูกจันทน์, ลูกจันทร์ ต้นกำเนิด : …