จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน จัน ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม
ไม้ยืนต้น
จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน จัน ชื่ออื่นๆ : จันอิน จันโอ จันขาว จันลูกหอม อิน (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : จันทน์