ตะแบกเลือด เป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
ไม้ยืนต้น
ตะแบกเลือด ชื่ออื่นๆ : ตะแบกเลือด (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) โคะกาง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ปราบตำเลีย (เขมร-บุรีรัมย์) เปีย (อุ