ประโยชน์และสรรพคุณของเหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acanthus ebracteatus Vahl ชื่อเรียกอื่นๆ แก้มหมอ, แก้มหมอเล, จะเกร็ง, นาง
เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
การปลูกพืชสมุนไพร
เหงือกปลาหมอ ชื่ออื่นๆ : แก้มหมอ, แก้มหมอเล (กระบี่) นางเกร็ง, จะเกร็ง, อีเกร็ง (กลาง) เหงือกปลาหมอ, เหงือกปลาหมอน้ำเงิน