ต้นแต้ว เนื้อไม้ ใช้ประโยชน์ในการทำเสาเข็ม เผาถ่านและทำเชื้อฟืน
ไม้ยืนต้น
แต้ว ชื่ออื่นๆ : แต้วคา (ยะลา), ต้าว (นราธิวาส)  ต้นกำเนิด : เอเชียเขตร้อน ชื่อสามัญ : Taeo  ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ผักแต้ว ผักติ้ว ยอดอ่อนใบอ่อนมีรสเปรี้ยว นิยมนำมาทำแกงและต้มยำ
พืชผัก
ผักแต้ว ชื่ออื่นๆ : ติ้ว, ผักแดง ต้นกำเนิด : พบแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม ในส่ว