ผักแต้ว ผักติ้ว ยอดอ่อนใบอ่อนมีรสเปรี้ยว นิยมนำมาทำแกงและต้มยำ
พืชผัก
ผักแต้ว/ผักติ้ว ชื่ออื่นๆ : ติ้ว ผักแดง ต้นกำเนิด : พบแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า และเวียดนา …