วาสุเทพ หรือ ต้นประดู่แดง ชื่อวิทยาศาสตร์
ไม้ยืนต้น
ประดู่แดง ชื่ออื่นๆ :  วาสุเทพ (กรุงเทพมหานคร) ต้นกำเนิด : ประเทศกัวเตมาลา ทวีปอเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : ประดู่แดง, Monkey
ต้นสาละลังกา ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
สาละลังกา ชื่ออื่นๆ : สาละลังกา (กรุงเทพฯ), ลูกปืนใหญ่ (ชลบุรี) ต้นกำเนิด : อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : Cannon
กัลปพฤกษ์ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่นและเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี
ไม้ยืนต้น
กัลปพฤกษ์ ชื่ออื่นๆ :  ชัยพฤกษ์ (ภาคเหนือ) กานล์ (เขมร-สุรินทร์) เปลือกขม (ปราจีนบุรี) กาลพฤกษ์ ต้นกำเนิด : ประเทศอินโดน
ประดู่บ้าน ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอมอ่อน
ไม้ยืนต้น
ประดู่กิ่งอ่อน สะโน อังสนา ชื่ออื่นๆ : ดู่บ้าน (ภาคเหนือ) ประดู่บ้าน, ประดู่ลาย (ภาคกลาง) สะโน (มลายู-นราธิวาส) ประดู่ไท
สาธร กระเจาะ เนื้อไม้และแก่นใช้ในการก่อสร้าง
ตลาดเกษตร
สาธร กระเจาะ ชื่ออื่นๆ : กระเจาะ, ขะเจาะ (ภาคเหนือ) กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์) กะเชาะ (ภาคกลาง) ขะแมบ, คำแมบ (เชียงใ