เสน่ห์จันทร์แดง มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนีย
ไม้ดอกไม้ประดับ
เสน่ห์จันทร์แดง ชื่ออื่นๆ : ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : King of Hrarts ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rube
กวมอิม ไผ่กวนอิม ต้นกวนอิม ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลม
ไม้ประดับแปลง
กวมอิม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ป่าดิบชื้นของประทเศแคเมอรูนและมอโก ชื่อสามัญ : Ribbon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena sanderia