ต้นจั๋ง มีความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศได้ดีมาก
การปลูกพืช
ต้นจั๋ง ชื่ออื่นๆ : Lady Palm ต้นกำเนิด : จีนและญี่ปุ่น ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa ชื่อวงศ์ : PALMAE ล
พลูช้าง ไม้เลื้อย กิ่งก้านสีเขียวถึงสีเขียวอ่อนอมเหลืองมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือสีขาว
การปลูกพืช
พลูช้าง ชื่ออื่นๆ : พลูด่างอินเดีย, พลูช้าง, พลูฝรั่ง,ราชินิหินอ่อน ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย ชื่อสามัญ : พลูช้าง ชื่อวิ
เสน่ห์จันทร์แดง มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนีย
ไม้ดอกไม้ประดับ
เสน่ห์จันทร์แดง ชื่ออื่นๆ : ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : King of Hrarts ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena rube
กวมอิม ไผ่กวนอิม ต้นกวนอิม ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบค่อนข้างป้อม ปลายใบแหลม
ไม้ประดับแปลง
กวมอิม ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ป่าดิบชื้นของประทเศแคเมอรูนและมอโก ชื่อสามัญ : Ribbon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena sanderia