ทะโล้ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน
การปลูกพืช
ทะโล้ ชื่ออื่นๆ : สารภีดอย คายโซ่ กะโซ้ มังกะตาล มังตาน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schima wallich