ไม้กวาดดอกหญ้า ทำจากหญ้าตองกง
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบและอุปกรณ์ หวายเส้น เทปพลาสติก ด้ามไม้ไผ่หรือด้ามหวาย ดอกตองกง(ดอกหญ้า) วิธีทำ นำด้ามไม้ไผ่มาใช้มัดปาดโคนด้ามให้
หญ้าตองกง ช่อดอกใช้ทำไม้กวาด
การปลูกพืช
ตองกง ชื่ออื่นๆ : ตองกง, ก๋ง (เหนือ) เค้ยหลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เลาแล้ง (สุโขทัย) หญ้ากาบไผ่ใหญ่ (เลย) หญ้าไม้กวาด, …
ต้นกล้วยพัด เป็นพืชมีเหง้า ก้านใบยาว ใบสีเข้ม ยื่นดิ่งขึ้นจากโคนต้น
การปลูกพืช
กล้วยพัด ชื่ออื่นๆ : กล้วยฝรั่ง, กล้วยลังกา, กล้วยศาสนา ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Traveler’s Palm, Traveler’s …
หวายขี้เหร่ เป็นหวายกอขนาดกลาง มีมือเกาะ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และจักสานตะกร้า 
การปลูกพืช
หวายขี้เหร่ ชื่ออื่นๆ : หวายขี้เหร่(ตรัง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calamus densiflorus …
ลาน ใบนำมาใช้มุงหลังคา นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เมล็ดอ่อนรับประทานสดได้
ไม้ยืนต้น
ลาน ชื่ออื่นๆ : ลาน (ทั่วไป) โกงกางใบใหญ่ (ไทย) โกงกาง (นครปฐม) โกงกอน (เพชรบุรี-ชุมพร) กางเกง (ชุมพร) …
กกสานเสื่อ ปลูกเพื่อใช้ทอเสื่อคุณภาพสูง และสานตะกร้า
การปลูกพืช
กกสานเสื่อ ชื่ออื่นๆ : กกกลม (ภาคกลาง) กกจันทบุรี (กรุงเทพฯ) กกสานเสื่อ (จันทบุรี) ต้นกำเนิด : เขตร้อนทวีปเอเชีย พบในที่ …