บักค้อ หมากค้อ เนื้อสีเหลืองใส รสเปรี้ยว ผลกินเป็นยาระบาย
ไม้ยืนต้น
บักค้อ ชื่ออื่นๆ : กาซ้อง, คอส้ม (เลย) เคาะ (นครพนม, พิษณุโลก) ค้อ (กาญจนบุรี) เคาะจ้ก, มะเคาะ, มะจ้ก, มะโจ้ก …