สับปะรดกวน การแปรรูปสับปะรด สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบ สับปะรดสุก   3  กิโลกรัม น้ำตาลทราย   1  กิโลกรัม เกลือป่น          ½ ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว        1  ช้อนโต๊ะ …
บักนัด รับประทานหลังมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
ไม้ผล
บักนัด ชื่ออื่นๆ : มะนัด, มะขะนัด, บ่อนัด (ภาคเหนือ) บักนัด  หมากนัด (อีสาน) ย่านัด, หย่านัด, ย่านนัด, …