ผีเสื้อแสนสวย นิยมปลูกประดับสวน ดอกมีสีสันสวยงาม ออกดอกทั้งปี
ไม้กระถาง
ผีเสื้อแสนสวย ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : แอฟริกา ชื่อสามัญ : Blue butterfly ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum …
ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้ ไม้เถาล้มลุก ปลูกเป็นอาหารสัตว์หรือพืชคลุมดิน
พืชผัก
ถั่วยักษ์ ถั่วฝักพร้า ถั่วดาบ ถั่วอีโต้ ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ถั่วพร้าเมล็ดแดง Jack Bean …