ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำ 77 จังหวัดของประเทศไทย
ไม้ยืนต้น
ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นไม้ประจำจังหวัดเป็น พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา
ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์ เป็นว่านทางเมตตามหานิยม นิยมปลูกในกระถาง
การปลูกพืช
ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์ ชื่ออื่นๆ : ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์, เศรษฐีกอบทรัพย์ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : White Lily turf ชื่อวิทยาศา
บอนสี เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามโดยเฉพาะใบที่มีรูปทรงและสีสันสวยงามแปลกตาจนได้ชื่อว่าเป็น ”ราชินีแห่งไม้ใบ” 
ไม้กระถาง
บอนสี ชื่ออื่นๆ : บอนฝรั่ง (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้และประเทศในเขตร้อนทั่วไป ชื่อสามัญ : Fancy Leaf Caladium,
เข็มส้ม ดอกรูปเข็ม สีส้มเหลืองอมชมพู นิยมปลูกประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน
ไม้กระถาง
เข็มส้ม ชื่ออื่นๆ : เข็มส้ม, เข็ม, เข็มสีส้ม ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Ixora, West Indian Jasmine …
เงินไหลมาด่างชมพู เป็นไม้มงคลนาม ปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน
ไม้กระถาง
เงินไหลมาด่างชมพู ชื่ออื่นๆ : เงินไหลมาด่างชมพู, เงินไหลมาสามกษัตริย์ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Tricolor Nephthytis ชื่อวิ
ต้นเศรษฐีมีทรัพย์ ปลูกประดับในอาคาร เป็นไม้มงคลนาม
การปลูกพืช
เศรษฐีมีทรัพย์ ชื่ออื่นๆ : เศรษฐีรวยทรัพย์ ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ บราซิล ชื่อสามัญ : Philodendron ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phil
ต้นหัวใจเศรษฐี ต้นไม้มงคล ปลูกเป็นไม้ประดับสวนและใช้ทำบอนไซได้
ไม้กระถาง
หัวใจเศรษฐี ชื่ออื่นๆ : สาลิกาลิ้นทองใบด่าง, สาลิกาด่าง, ไทรด่างรูปหัวใจ, เศรษฐีโพธิ์เงิน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Mistle
ว่านพัดโบก ปลูกเป็นไม้คลุมดินใต้ร่มไม้ใหญ่ เป็นว่านทางเสน่ห์มหานิยม
การปลูกพืช
ว่านพัดโบก ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena ‘Emerald Gem’ ชื่อวงศ์ : Araceae …
ว่านกุมารทอง ปลูกไว้จะเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ปลูก
การปลูกพืช
ว่านกุมารทอง ชื่ออื่นๆ : ว่านกระทุ่ม, ว่านตะกร้อ (เหนือ) ว่านแสงอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Blood flower,
ต้นเงินไหลมา ต้นออมเงินออมทอง ไม้เลื้อยเถา ใบมีลักษณะคล้ายกัน
ไม้เลื้อย
ต้นเงินไหลมา ลักษณะของต้นเงินไหลมา ไม้เลื้อยเถายาวอายุหลายปี ต้นอวบน้ำ เลื้อยพันรากพิเศษที่ออกตามข้อใบลำต้นสีเขียวอมเทา
ต้นออมเงินออมทอง ไม้เลื้อย นิยมปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย
ไม้เลื้อย
ออมเงินออมทอง ชื่ออื่นๆ : ต้นออมนาค, ออมเงิน, ออมทองออมชมพู ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : AIbo – virens ชื่อวิทยาศาสตร์  …