ปอสา เปลือกใช้ทำเยื่อกระดาษสา เนื้อไม้ใช้ทำตะเกียบ และไม้จิ้มฟัน
ไม้ยืนต้น
ปอสา ชื่ออื่นๆ : ฉำฉา, ชำสา (นครสวรรค์) ชะดะโค (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) ปอกระสา (กลาง,เหนือ) ปอฝ้าย (Peninsusar) ส่าเหร่เจ