ส้มมอ สมอ เปลือกและผลส้มมอมีรสฝาด มีวิตามินซีสูง
การปลูกพืชสมุนไพร
ส้มมอ สมอ ชื่ออื่นๆ : สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ หมากนะ ส้มมอ ต้นก
จำมะโฮง มะโรง สรรพคุณ ช่วยละลายเสมหะ ช่วยแก้โลหิตและลมพิการ
ไม้ยืนต้น
จำมะโฮง , มะโรง , มะโหรง , โหมรง ,โหมโลง ชื่ออื่นๆ : จำมะโฮง (เชียงใหม่), มะโรง มะโหรง (ปัตตานี), โหมโรง (ภาคใต้) ต้นกำเ