ส้มมอ สมอ เปลือกและผลส้มมอมีรสฝาด มีวิตามินซีสูง
การปลูกพืชสมุนไพร
ส้มมอ สมอ ชื่ออื่นๆ : สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ …