มะเดื่อปล้อง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลรับประทานได้
ไม้ผล
มะเดื่อปล้อง ชื่ออื่นๆ : เดื่อสาย (เชียงใหม่) ดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, สระบุรี, ภาคเหนือ) เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ) หมากหนอด
หมากเบน ตะขบป่า สรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย บำรุงไต
ไม้ยืนต้น
หมากเบ็น ชื่ออื่นๆ : ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) บักเบน, หมากเบน (หนองคาย) ต้นกำเนิด :