แคหัวหมู ดอกต้มจิ้มกับน้ำพริก รับประทานเป็นผัก มีรสขมเล็กน้อย
ตลาดเกษตร
แคหัวหมู ชื่ออื่นๆ : แคหมู แคพุงหมู แคหัวหมู (ทั่วไป)  แคปุ๋มหมู (เชียงใหม่)  แคขอน แคหางต่าง แคหางค่าง (เลย) แคอาว (นคร …
ผักกระเฉด ยอดอ่อน ใบ และลำต้น นำมาปรุงเป็นอาหาร
พืชล้มลุก
ผักกระเฉด ชื่ออื่นๆ : ผักหละหนอง (แม่ฮ่องสอน), ผักกระเสดน้ำ (ยโสธร, อุดรธานี, ภาคอีสาน), ผักกระเฉด ผักรู้นอน (ภาคกลาง),