ผักกระเฉด ยอดอ่อน ใบ และลำต้น นำมาปรุงเป็นอาหาร
พืชล้มลุก
ผักกระเฉด ชื่ออื่นๆ : ผักหละหนอง (แม่ฮ่องสอน), ผักกระเสดน้ำ (ยโสธร, อุดรธานี, ภาคอีสาน), ผักกระเฉด ผักรู้นอน (ภาคกลาง),  …