ผักชีลาว ใบนิยมนำมาใส่แกงอ่อม แกงหน่อไม้
การปลูกพืชสวน
ผักชีลาว ชื่ออื่นๆ : ผักชีเมือง (น่าน), ผักชีเทียน ผักชีตั๊กแตน (พิจิตร), ผักชี (เลย, ขอนแก่น), เทียนข้าวเปลือก เทียนตาต