พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด ที่สามารถใช้เป็นยาและเป็นอาหารได้
การปลูกพืชสมุนไพร
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด ที่สามารถใช้เป็นยาและเป็นอาหารได้ เช่น สะเดา ผักแพว กะเพรา ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อาหารไทยย
ผักลืมชู้ เป็นผักพื้นบ้านแถบภาคใต้ นิยมนำมาแกงและบริโภคโดยใช้ใบอ่อน ยอด
พืชผัก
ผักลืมชู้ ชื่ออื่นๆ : ก้ามกุ้ง แก้มช่อน (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : – ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : – …
กะพ้อ พืชพื้นเมืองทางภาคใต้ ใบนำมาทำเครื่องจักสาน หรือใช้ห่อขนมต้ม
พืชผัก
กะพ้อ ชื่ออื่นๆ : พ้อ (ภาคใต้) ต้นกำเนิด : พบได้ทั่วไปทางภาคใต้ชึ้นอยู่ในป่าพรุหรือตามหัวไร่ปลายนา ชื่อสามัญ : – ช
ผักเหมียง ผักเหลียง ผักพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมปลูกแซมในสวนยางพารา
การปลูกพืช
ผักเหมียง ผักเหลียง ผักพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมปลูกแซมในสวนยางพารา ชื่ออื่นๆ : เขลียง เรียนแก่ (นครศรีธรรมราช) เหลียง ผักกะ