ผักหนาม ยอดอ่อนต้มกินเป็นผัก เหง้ามีสรรพคุณรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ไขข้อ ปวดท้อง และแมลงสัตว์กัดต่อย
การปลูกพืช
ผักหนาม ชื่ออื่นๆ : กือลี (มลายูท้องถิ่น-ยะลา) ต้นกำเนิด : พบทั่วไปบริเวณริมน้ำหรือพื้นที่ชื้น ชื่อสามัญ : ผักหนาม ชื่อว