วงศ์ผักหวาน OPILIACEAE เป็นไม้พุ่ม ไม้ต้นหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้พุ่ม ไม้ต้นหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยวติดเวียนสลับ ขอบใบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบ
แกงผักหวานป่าใส่ปลาแห้ง เมนูอาหารเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
แกงผักหวานป่า แกงผักหวาน มี 2 ตำรับ คือ แกงผักหวานป่า และแกงผักหวานบ้าน นิยมแกงใส่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นฤดูที่ผักหวานป่าผลิยอ
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง
การปลูกพืช
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง ชื่ออื่นๆ : ก้านตรง, จ๊าผักหวาน, โถหลุ่ยกะนิ, เต๊าะ, นานาเซ