ผักหวานป่า ใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลอ่อนกินเป็นผัก
การปลูกพืช
ผักหวานป่า ชื่ออื่นๆ : ผักหวาน ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ตามป่าเบญจพรรณในที่ราบ ชื่อสามัญ : ผักหวานป่า ช
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง
การปลูกพืช
ผักหวาน ผักพื้นเมือง ปลูกง่าย มีกินทั้งปี เด็ดยอดอ่อนมาทำแกง ชื่ออื่นๆ : ก้านตรง, จ๊าผักหวาน, โถหลุ่ยกะนิ, เต๊าะ, นานาเซ