ผักเป็ด สรรพคุณทางยาที่โดดเด่นคือเป็นยาระบาย
พืชผัก
ผักเป็ด ชื่ออื่นๆ : ผักเป็ดแดง ผักเป็ดขาว (ภาคกลาง), ผักเปี๋ยวแดง (ภาคเหนือ), ผักเป็ด ผักเป็ดไทย (ไทย), ผักหอม บะอุ่ม บ่
ผักเป็ดไทย ยอดและใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ลำต้นและใบ แก้พิษงู
การปลูกพืชสวน
ผักเป็ดไทย ชื่ออื่นๆ : ผักเป็ดแดง, ผักเป็ดขาว (ภาคกลาง) ผักเปี๋ยวแดง (ภาคเหนือ) ผักเป็ด, ผักเป็ดไทย (ไทย) ผักหอม, บะอุ่ม