ผักเสี้ยนผี ผักส้มผี ไม้ล้มลุก ลำต้นจะมีขนอ่อนสีเหลืองปกคลุมทั้งต้นและมีเมือกเหนียว
การปลูกพืช
ผักเสี้ยนผี, ผักส้มผี ชื่ออื่นๆ : ผักส้มผี, ส้มเสี้ยนผี (ภาคเหนือ) ผักเสี้ยนตัวเมีย, ไปนิพพานไม่รู้กลับ ต้นกำเนิด : ทุกภ