ผักเมี่ยง ยอดอ่อน ช่อดอกและผล รับประทานเป็นผัก
การปลูกพืช
ผักเมี่ยง ชื่ออื่นๆ : ผักกะเหรี่ยง ผักเมียง เขลียงเรียนแก่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ผักกระเหรี่ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
ผักเหมียง ผักเหลียง ผักพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมปลูกแซมในสวนยางพารา
การปลูกพืช
ผักเหมียง ผักเหลียง ผักพื้นบ้านในภาคใต้ นิยมปลูกแซมในสวนยางพารา ชื่ออื่นๆ : เขลียง เรียนแก่ (นครศรีธรรมราช) เหลียง ผักกะ