ผักกะออม ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดร้อน นิยมนำมาประกอบอาหาร
การปลูกพืชสวน
ผักกะออม ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม …
ผักแขยง ต้น ยอดอ่อน และใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
พืชผัก
ผักแขยง ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม …
ผักกะแยง คะแยง ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบ ผักพื้นบ้านของภาคอีสาน
การปลูกพืช
ผักกะแยง คะแยง ชื่ออื่นๆ : กะออม กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ) ต้นกำเนิด : ผักพื้นบ้านของ