ผักกะออม ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดร้อน นิยมนำมาประกอบอาหาร
การปลูกพืชสวน
ผักกะออม ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม มะออ
ผักแขยง ต้น ยอดอ่อน และใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
พืชผัก
ผักแขยง ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม มะออม
ผักกะแยง คะแยง ไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน เป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสาน จัดเป็นวัชพืชในนาข้าว
การปลูกพืช
ผักกะแยง คะแยง ชื่ออื่นๆ : ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา, อีผวยผาย,  กะออม, มะออม, กะแยง (ตะวันออกเฉียงเห