ข้าวโพดข้าวเหนียว นำมาประกอบอาหารหรือเป็นอาหารสัตว์ได้
การปลูกพืช
ข้าวโพดข้าวเหนียว ชื่ออื่นๆ : ข้าวโพดเทียน, ข้าวสาลี, ข้าวป้าง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Waxy corn ชื่อวิทยาศาส