ฝ้ายแดง ไม้พุ่มขนาดกลาง ดอกสีแดงเข้ม มีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
ฝ้ายแดง ชื่ออื่นๆ : ฝ้ายแดง ต้นกำเนิด : ทวีปเอเชียในเขตร้อนและกึ่งร้อน และทวีปแอฟริกา ชื่อสามัญ : Ceylon Cotton , Chines