พยอม เนื้อไม้ ใช้ทำหมอนรองรางรถไฟ เสาบ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
พยอม ชื่ออื่นๆ : แดน (เลย), ยางหยวก (น่าน), กะยอม เชียง เซียว เซี่ย (เชียงใหม่), พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี),