พะยอม ประโยชน์และการขยายพันธุ์
ไม้ยืนต้น
พะยอม ชื่ออื่นๆ : แดน (เลย) ยางหยวก (น่าน) กะยอม, เชียง, เซียว, เซี่ย (เชียงใหม่) พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี) …