พริกป่า รากมีสรรพคุณทางยา นำมาต้มดื่ม ช่วยสมานแผล แก้ท้องเสีย
การปลูกพืช
พริกป่า ชื่ออื่นๆ : ช้าฮ่อม (ตาก) พุดน้อย (อุบลราชธานี) พุดป่า (เลย อุบลราชธานี) เข็มดง พริกป่า พริกป่าใหญ่ พริกป่าเล็ก  …