หมากหอม ผลรับประทานได้เส้นใยจากเปลือกใช้ทำเชือกหยาบ
ไม้ยืนต้น
หมากมา ชื่ออื่นๆ : สากกะเบือละว้า (สุโขทัย), กะปกกะปู (พิษณุโลก), หมากหอม (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ), หลาย (แม่ฮ่องสอน)