หมากหอม ผลรับประทานได้เส้นใยจากเปลือกใช้ทำเชือกหยาบ
ไม้ยืนต้น
หมากหอม ชื่ออื่นๆ : สากกะเบือละว้า (สุโขทัย) กะปกกะปู (พิษณุโลก) หมากหอม (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ) หลาย (แม่ฮ่องสอน),