กล้วยนาก พันธุ์กล้วย การปลูก กล้วยโบราณหายาก
การปลูกพืชสวน
พันธุ์กล้วยนาก กล้วยนาก มีชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata ‘Red Dacca’ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กล้วยโบราณหายาก ที่
พันธุ์กล้วยและกล้วยสายพันธุ์ใหม่
การปลูกพืช
พันธุ์กล้วย กล้วยเป็นพืชเมืองร้อน และมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประเทศไทยอยู่รวมด
เรื่องกล้วยๆ พันธุ์กล้วย ประเภทและชนิดของกล้วย ที่ได้รับความนิยม
ไม้ผล
เรื่องกล้วยๆ พันธุ์กล้วย ประเภทและชนิดของกล้วย ที่ได้รับความนิยม         มาทำความรู้จักกล้วยจากเกษตรตำบลกับเรื่องกล้วยๆ