พิมเสนต้น ทั้งต้นเมื่อนำมาขยี้ดมจะมีกลิ่นหอมฉุน
ไม้กระถาง
พิมเสนต้น ชื่ออื่นๆ : ใบพิมเสน, ผักชีช้าง, ใบหลม ใบอีหรม (ภาคใต้), ฮั่วเซียง ก่วงฮั่วเซียง (จีนกลาง) ต้นกำเนิด : ประเทศฟ
เสลดพังพอน ไม้พุ่มสูงปลูกเป็นแนวรั้วป้องกันงู
การปลูกพืชสมุนไพร
เสลดพังพอน ชื่ออื่นๆ : ชองระอา, เสลดพังพอนตัวผู้, พิมเสนต้น (ภาคกลาง) ทองระอา, ช้องระอา, ลิ้นงูเห่า, เสลดพังพอนตัวผู้ (ก