หางหมาจอก หญ้าหางแมว ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง ดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวอัดกันแน่นเป็นแท่ง
การปลูกพืชสมุนไพร
หางหมาจอก ชื่ออื่นๆ : หญ้าหางแมว (สตูล) หางกระรอก (กรุงเทพมหานคร) หญ้าตะขาบ (ราชบุรี) เสลดพังพอนกะเหรี่ยง (กาญจนบุรี) ต้