กาบหอยแครง พืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้
การปลูกพืช
กาบหอยแครง ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : รัฐนอร์ทแคโรไลนา และรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อสามัญ : Venus Flytraps ชื