สรัสจันทร ดอกสรัสจันทร พืชที่หายาก
พืชล้มลุก
สรัสจันทร ชื่ออื่นๆ : หญ้าแลไข่กา, จำปีบะ (อุบลราชธานี) ดอกดิน (ภาคกลาง) กล้วยเล็บมือนาง (ภาคใต้) กล้วยมือนาง (ชุมพร) หญ
ผักโขมสวน ยอดอ่อน ใบอ่อน นำมารับประทานเป็นผัก นิยมปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์
พืชล้มลุก
ผักโขมสวน ชื่ออื่นๆ : ผักโขมขาว, ผักขมจีน, ผักโขมสี, ผักโขมหนาม, ผักโหมใหญ่, ผักโหมหนามผักหมพร้าว, ผักขมเกี้ยว, ผักโหมป๊
ผักกาดนกเขา ยอดอ่อน ใบอ่อนกินเป็นผักเหนาะ
การปลูกพืช
ผักกาดนกเขา ยอดอ่อน ใบอ่อนกินเป็นผักเหนาะ ชื่ออื่นๆ : ผักกาดนกเขา(ภาคใต้) ผักบั้ง ผักแดง(ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : – ช