อีเหนียว พืชอาหารสัตว์และเป็นพืชสมุนไพร
การปลูกพืช
อีเหนียว ชื่ออื่นๆ : อีเหนียว (ภาคกลาง) นางเหนียว หนาดออน (ภาคกลาง) หญ้าตืดแมว (ภาคเหนือ) หนูดพระผู้ (ตรัง) อ้ายเหนียว …
ยี่หร่า มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นอาหาร
การปลูกพืช
ยี่หร่า ชื่ออื่นๆ : กะเพราควาย, กะเพราญวน, จันทน์หอม, ใบหร่า, โหระพาช้าง, Shrubby Basil ต้นกำเนิด : เอเชียใต้และเอเชียตะ …
จิงจูฉ่าย  พืชล้มลุก ใบมีลักษณะรูปทรงรี ขอบเป็นแฉก 5 แฉก สีเขียว
พืชล้มลุก
จิงจูฉ่าย ชื่ออื่นๆ : จิงจูฉ่าย หรือ โกฐจุฬาลัมพาขาว ต้นกำเนิด : มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ชื่อสามัญ : White …
กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้
การปลูกพืช
กระเจี๊ยบเขียว ชื่ออื่นๆ : กระเจี๊ยบมอญ กระเจี๊ยบขาว มะเขือมอญ มะเขือพม่า มะเขือทวาย มะเขือละโว้ มะเขือมื่น ถั่วส่าย ต้น
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน เป็นไม้ประดับ และไม้มงคล รวมถึงพืชสมุนไพร
การปลูกพืช
ว่านขันหมาก, ว่านงดหิน ชื่ออื่นๆ : ว่านขันหมาก ว่านขันหมากเศรษฐี  (ภาคกลาง,ทั่วไป) โหรา  ว่านงดหิน  พรหมตีนสูง การแพร่กร
คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) เป็นพืชสมุนไพร ดอกคำฝอยไปใช้ประกอบอาหาร ใช้เป็นสีย้อมผ้า
การปลูกพืชสมุนไพร
คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) ชื่ออื่นๆ : คำฝอย ดอกคำ (เหนือ) คำยอง (ลำปาง) ต้นกำเนิด …
เตยหอม พืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
การปลูกพืช
เตยหอม ชื่ออื่นๆ : เตยหอม ปาแนะวองิง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอินเดีย รวมถึงทวีปอื่น เช่น แอฟริกา และ …
เอื้องต้น เอื้องดิน เป็นพืชมีหัว ลำต้นกลมอวบ
การปลูกพืช
เอื้องต้น เอื้องดิน ชื่ออื่นๆ : เอื้อง (อุบลราชธานี), เอื้องช้าง (นครศรีธรรมราช), เอื้องต้น (ยะลา), เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกล