กระเจานา เป็นพืชเส้นใย เปลือกใช้ทำเชือก ลำต้นใช้เลี้ยงสัตว์
การปลูกพืช
กระเจานา ชื่ออื่นๆ : ขัดมอญตัวผู้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กระเจานา (ภาคกลาง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : east indian jew
ปอกระเจาฝักแบน กระเจา ปอกระเจา มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง) เส้นใยจากเปลือกของลำต้นเมื่อลอกออกมาแล้วเรียกว่า “ปอ”
การปลูกพืช
ปอกระเจาฝักแบน กระเจา ปอกระเจา มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง) ชื่ออื่นๆ :  ปอกระเจาฝักแบน  กระเจา  ปอกระเจา  มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง