น้ำมะขามป้อม รสเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ
เทคโนโลยีเกษตร
มะขามป้อม ไม้ต้นสูง 10-12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาล ผลรูปทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล ในผลม
มะขามป้อม หรือ มะขามป้อมอินเดีย ผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูง
การปลูกพืช
มะขามป้อม หรือ มะขามป้อมอินเดีย ผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูง ชื่ออื่นๆ : กำทวด (ราชบุรี) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) สันยา