ลูกปริง หรือ มะปริง ผลแก่สีเหลืองมีรสเปรี้ยวหรือหวาน เมล็ดแข็งมีเสี้ยนมาก
ไม้ผล
ลูกปริง หรือ มะปริง ชื่ออื่นๆ : ลูกปริง, มะปริง, ปริง, ตง, ส้มปริง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Plum …
มะปริง ผลดิบใส่น้ำพริก ปรุงรสเปรี้ยวแทนมะนาว ผลสุกมีวิตามินเอสูง
การปลูกพืช
มะปริง ผลดิบใส่น้ำพริก ปรุงรสเปรี้ยวแทนมะนาว ผลสุกมีวิตามินเอสูง ชื่ออื่นๆ : ปริง ตง ส้มปริง ต้นกำเนิด : – ชื่อสาม