กระท้อนลอก เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ
ไม้ยืนต้น
กระท้อนลอก ชื่ออื่นๆ : กระท้อนลอก (ตราด) จัด จั๊ด (ลำปาง) ท่าลอก (พล นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์) ประดงไฟ ประดงเลือด (ราช …