มะม่วงเบา มะม่วงพันธุ์พื้นเมืองของปักษ์ใต้ ออกผลตลอดปี
ไม้ผล
มะม่วงเบา ชื่ออื่นๆ : ม่วงเบา, มะม่วง ต้นกำเนิด : มาเลเซียและภาคใต้ของไทย ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifer