การขยายพันธุ์ต้นมะปราง ผลไม้เมืองร้อน
ไม้ผล
มะปรางเป็นไม้ผลเมืองร้อนไม่มีการผลัดใบคือ จะมีใบสีเขียวตลอดทั้งปี มีชื่อสามัญว่า Marian plum ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boueabur
มะยงชิด ผลรูปทรงไข่  ผลสุกนิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว
ไม้ผล
มะยงชิด ชื่ออื่นๆ : มะยงชิด, มะยง, มะผางกำปอ, มะผาง, มะปรางหวาน, มะปรางเปรี้ยว, ปราง, กาวาง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวนออกเฉี