มะยงชิด ผลรูปทรงไข่  ผลสุกนิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว
ไม้ผล
มะยงชิด ชื่ออื่นๆ : มะยงชิด, มะยง, มะผางกำปอ, มะผาง, มะปรางหวาน, มะปรางเปรี้ยว, ปราง, กาวาง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวนออกเฉี