มะยม รับประทานได้ทั้งผลและใบ มีสรรพคุณทางยา
ไม้ผล
มะยม ชื่ออื่นๆ : ภาคอีสาน ภาคเหนือ เรียกว่า หมากยม ภาคใต้เรียกว่า ยม ต้นกำเนิด : เอเชียใต้และอเมริกันเขตร้อน ชื่อสามัญ …
มะยม หรือ ลูกยม ผลไม้รสเปรี้ยว ไม้มงคลนิยมปลูกไว้หน้าบ้าน
การปลูกพืช
มะยม หรือ ลูกยม ไม้มงคล นิยมปลูกไว้หน้าบ้าน ชื่ออื่นๆ : ภาคอีสานเรียกว่า หมากยม ภาคใต้เรียกว่า ยม ต้นกำเนิด : เอเชียใต้แ