กำชำ หรือ มะหวด ผลไม้บ้านๆ น่ารับประทาน
การปลูกพืช
กำชำ หรือ มะหวด ผลไม้บ้านๆ น่ารับประทาน ชื่ออื่นๆ : กำซำ, กำจำ, ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดลิง, ซำ, นำซำ, มะจำ, มะหวดป่า, …